Confidence - (19-20.11 2009 Warszawa)
Language: polski | engish


Sponsors

Support the biggest and most prestigious conference in Central and Eastern Europe (this is not an exaggeration, more than 500 people took part in the last edition). Supporting CONFidence gives you a chance to promote your company among IT security community, to network and gain new business connections, as well as advertise the company in the media involved in CONFidence. If you want to become the sponsor of CONFidence 2009, send an email to: andrzej.targosz{@}proidea.org.pl.

 

Platinum Sponsor

 

Gold Sponsor

Mediarecovery

Mediarecovery jest liderem informatyki śledczej w Polsce. Firma dysponuje największym w tej części Europy specjalistycznym laboratorium informatyki śledczej, w którym prowadzone są analizy w zakresie poszukiwania dowodów elektronicznych. Dodatkowo laboratorium świadczy również usługi odzyskiwania i utylizacji danych.

Po wielomiesięcznej procedurze sprawdzającej Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydała dla Mediarecovery Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Drugiego Stopnia, potwierdzające zdolność do bezpiecznego przetwarzania informacji niejawnych opatrzonych klauzulą tajne i poufne.

Mediarecovery specjalizuje się w budowie systemów i platform reakcji na incydenty oraz bezpieczeństwa informacji wykorzystywane przez zespoły CERT (ang. Computer Emergency Response Team) i CSIRT (ang. Computer Security Incident Response Team) w przedsiębiorstwach i instytucjach.

Informatyka śledcza wykorzystywana jest najczęściej w przypadkach „wycieku” informacji, defraudacji, nadużyć, nie etycznych zachowań pracowników. Z usług Mediarecovery korzystają przede wszystkim instytucje sektora bankowego, ubezpieczeniowego, telekomunikacyjnego, energetycznego, farmaceutycznego oraz administracja publiczna.

Mediarecovery współpracuje z większością wiodących producentów sprzętu i oprogramowania dla informatyki śledczej.

Więcej informacji na www.mediarecovery.pl

 

allegro

At present Allegro Group is the most developed online trading platform in Central and Eastern Europe. It consists of the biggest auction and classified ads platforms in this part of the world – Allegro.pl, OtoMoto.pl, OtoDom.pl, Ceneo.pl, Platnosci.pl, Cokupic.pl. We form a community of 12 million internet users who have been with us for years. As employees of these platforms, we aim at making it possible for our Users to buy and sell conveniently, efficiently and safely on the web. The team of Allegro Group employees is getting bigger and bigger and currently there are more than 600 persons working here.

Our international trading platforms occupy a very important place within Allegro Group: Czech (www.aukro.cz), Russian (www.molotok.ru), Romanian (www.aukro.ro), Ukrainian (www.aukro.ua), Slovak (www.aukro.sk), Bulgarian (www.aukro.bg), and Hungarian (www.teszvesz.hu). In recognition for our HR policy, we have been nominated for the award of “Solidny Pracodawca 2008” (“Reliable Employer 2008”) granted for many years by Media Partner Group.

 

Sponsors

 

networkers.pl

 

microsoft.com