Confidence - (19-20.11 2009 Warszawa)
Język: polski | english


Magia miejsca

Warszawa – stolica Polski, położona w środkowej części kraju, największe pod względem liczby ludności i powierzchni miasto w Polsce. W Warszawie mieszczą się siedziby parlamentu (Sejmu i Senatu), Prezydenta RP, Rządu i innych władz centralnych. Warszawskie Śródmieście należy do najważniejszych centrów biznesu w Europie Środkowej. W 2003 roku zarejestrowanych było ponad 268 tys. firm, dzięki korzystnym warunkom inwestycyjnym stolica wytwarza ponad 15% polskiego PKB. Stopa bezrobocia utrzymuje się na niskim poziomie ok. 5%.

Warszawa jest także miastem ciekawym dla turystów i przejezdnych. Tu przenikają się wpływy kultury zachodniej i wschodniej Europy. Tutaj po wojennych zniszczeniach zabytkowe pałace, kościoły, gmachy i zespoły architektoniczne zrekonstruowano z wielką pieczołowitością. Warszawskie zabytki i pamiątki z przeszłości zostały wpisane listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Najciekawsze obiekty w stolicy to Pałac Nauki i Kultury, pamiątka po czasach socrealizmu; Łazienki Królewskie; Pałac w Wilanowie, a także Krakowskie Przedmieście i wiele innych.