Confidence - (19-20.11 2009 Warszawa)
Language: polski | engish


CONFidence 2009 – IT Security Event

Po sukcesie majowej edycji konferencji zdecydowaliśmy się na ponowną organizację imprezy w tym roku. Wzorem konferencji PLNOG chcemy, aby druga edycja imprezy odbywała się w centrum Polski. Aktualnie zapraszamy keynote oraz niebawem będziemy uruchamiać CfP. Jeżeli macie jakieś sugestie dotyczące kształtu imprezy, o których nie napisaliście w ankietach, to proszę o kontakt andrzej.targosz{@}proidea.org.pl.

CONFidence to dużo więcej niż tylko konferencja, to także profesjonalne warsztaty, panele dyskusyjne, pobyt w Hackers’ Squad, Hackers’ Movie Night oraz Capture the Flag.

CONFidence web page http://confidence.org.pl/

Logo CONFidence: zip